سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ -

حراست


 

مسئول واحد حراست دانشكده پزشكي

جناب آقای عليرضا براتي

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

AliRaza.barati@nkums.ac.ir  :پست الکترونیک

تلفن تماس : 058-32296804 

   CV
جستجو
برنامه کلاسی (2639 بازدید)
حذف و اضافه (2184 بازدید)
انتخاب واحد (2029 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...