چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ -

حراست


 

مسئول واحد حراست دانشكده پزشكي

جناب آقای عليرضا براتي

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

AliRaza.barati@nkums.ac.ir  :پست الکترونیک

تلفن تماس : 058-32296804 

   CV
جستجو
قابل توجه دانشجویان MPH (۲۴۹۷۵ بازدید)
برنامه کلاسی (۲۶۹۷ بازدید)
حذف و اضافه (۲۲۲۳ بازدید)
انتخاب واحد (۲۰۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...