حراست


 

مسئول واحد حراست دانشكده پزشكي

جناب آقای عليرضا براتي

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

AliRaza.barati@nkums.ac.ir  :پست الکترونیک

تلفن تماس : 058-32296804 

   CV
جستجو
تبريك روز ماما (۱۹۸۳ بازدید)
یک پنجره ، یک دیدار (۱۵۸۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...