معاون آموزشي علوم پایه و تحصیلات تکمیلی


معاون آموزش  دانشكده پزشكي

جناب آقاي دکتر مهران وطنچیان

استادیار و دکترای علوم تشریح

Vatanchian@yahoo.com پست الکترونیک:

058-32297096-97تلفن تماس :  داخلی203

CV

شرح وظايف

 

 
جستجو
تبريك روز ماما (۱۹۱۱ بازدید)
یک پنجره ، یک دیدار (۱۵۴۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...