به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی آیین گرامیداشت هفته آموزش با اسقبال پر شور دانشجویان پزشکی در محل سالن همایشات بیمارستان امام حسن ع برگزار شد.

بر اساس این گزارش دانشجویان دانشکده پزشکی که در کلیه رشته ها و مقاطع در همایش گرامیداشت هفته آموزش شرکت داشتند، برنامه های متنوعی در چندین پنل به اجرا گذاشته شد.

در این آیین، ابتدا دکتر میثم بابایی، ریاست دانشکده پزشکی ضمن خیر مقدم به دانشجویان و تبریک فرارسیدن روز معلم و استاد، عنوان داشت: "شعار و هدف ما در دانشکده پزشکی، پیشرفت به سمت عدالت آموزشی است" و از همه دانشجویان خواست بر رسیدن به این مهم با دانشکده پزشکی مشارکت داشته یاشند.

سپس در ادامه کارگاه آموزشی CPR با ارائه دکتر رحمانیان برگزار گردید. آشنایی "با اصول طرح درس نویسی" عنوان کارگاهی بود که توسط دکتر وطنچیان عضو گروه آموزشی علوم تشریح دانشکده پزشکی ارائه گردید و بعد از آن دانشجویان با کمیته دانشجویی توسعه آموزش و برنامه های آن اشنا شدند که توسط صادق گل پرور عضو کمیته مذکور معرفی شد.

در ادامه این برنامه دانشجویان رو در رو و بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با دکتر رسول نیکدل معاون آموزشی دانشکده در میان گذاشتند. و در خاتمه منتخبین مسابقه ایده های برتر، ایده های خود در زمینه آموزش پزشکی ارائه کردند.

خاطر نشان می شود که به مناسبت هفته آموزش مسابقه ایده های برتر در حوزه آموزش پزشکی در سه سطح دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پزشکی برگزار شدکه 47 ایده به دفتر EDO دانشکده پزشکی ارسال گردید. از این میان داوران به 6 ایده به عنوان ایده های برتر و به 6 ایده به عنوان ایده های قابل تقدیر رای دادند.


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر