به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، همزمان با روز جهانی ماما، سرکار خانم دکتر زهره عباسی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی گروه آموزشی مامایی، از طرف سوی سازمان نظام پزشکی کل کشور به عنوان مامایی نمونه سال انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، دکتر محمد رییس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن تبریک انتخاب دکتر زهره عباسی به عنوان مامای نمونه سال، با اهدائ لوح تدیر و تقدیم هدیه از وی به خاطر نقش مهم ایشان در ارتباط و هماهنگی بین اعضای خانواده و اعضای تیم بهداشتی درمانی با ارائه مراقبت‌‎های مامایی با کیفیت و تامین سلامت زنان و مادران تقدیر و سپاسگزاری نمود.

 


فاقد نظر