به گزارش روبط عمومی دانشکده پزشکی، همزمان با روز جهانی مامایی، اساتید و دانشجویان گروه آموزشی مامایی دانشکده پزشکی با برگزاری جشن روز ماما این روز را گرامی داشتند.

 بر اساس این گزارش در این برنامه که دکتر علی اسماعیلی، معاون اموزشی دانشگاه و دکتر میثم بابایی، ریاست دانشکده پزشکی نیز در آن حضور داشتند، دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مامایی، با برگزاری چندین برنامه مفرح و شاد، لحظات به یاد ماندنی را دور هم خلق کردند.

در برنامه همچنین اساتید نمونه و دانشجویان برتر این گروه آموزشی، لوح تقدیر و هدیه خود را از دست معاون آموزشی دانشگاه و ریاست دانشکده پزشکی دریافت کردند.

 


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر