همزمان با فرارسیدن 16 اردیبهشت روز جهانی مامایی، دکتر میثم بابایی، ریاست دانشکده پزشکی در پیامی این روز را به اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه آموزشی مامایی دانشکده پزشکی تبریک گفت.

 


فاقد نظر