به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دکتر میثم بابایی، ریاست این دانشکده، با صدور حکمی خانم پریسا رزازان را به سمت کارشناس مسئول واحد اموزش دانشکده پزشکی منصوب کرد.

در حکم دکتر بابایی آمده است:

سرکا خانم پریسا رزازان

کارشناس محترم اموزش دانشکده پزشکی

   احتراما، باعنايت به هماهنگي هاي  به عمل آمده با مسئولين مربوطه از تاريخ اين ابلاغ به مدت يكسال جنابعالي به عنوان « كارشناس مسئول آموزش »  دانشكده منصوب مي شويد. اميد است با استعانت از خداوند متعال، زير نظر مسئولين مربوطه در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر