به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، همزمان با هفته جوانی جمعیت، کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج آسان، بهنگام و پایدار با حضور تعدادی از دانشجویان پزشکی و با داوری حجه الاسلام رستگار عضور هیئت علمی گروه آموزشی معارف این دانشکده برگزار شد.

در این برنامه مخالفان و موافقان، به ارائه دیدگاه ها و نکته نظرات خود در مورد موضوع این کرسی پرداختند و حجه الاسلام رستگار به عنوان داور نظرات و پیشنهادت دانشجویان را د رمسیر درست داوری و هدایت می کرد.


فاقد نظر