استاد گرامی :
تا ۲۷ آذرماه فرصت دارید با خواندن کتاب نبوت ها در نهج‌البلاغه از جوایز بخش ملی جشنواره بهرمند شوید
🌐سایت جشنواره: rasanahad.ir


دانشجوی گرامی :

تا ۹ مهرماه ۱۴۰۳ فرصت دارید با خواندن یک سوم کتاب سیری در نهج البلاغه شهید مطهری  از جوایز بخش دانشگاهی بهرمند شوید

⏳و یا خواندن دو سوم کتاب تا ۲۰ آبان از جوایز مرحله استانی بهرمند شوید

⌛️و با خواندن کل کتاب تا ۲۷ آذر از جوایز نفیس ملی بهرمند شوید
🌐سایت جشنواره: rasanahad.ir


همکار گرامی:
شما و خانواده محترمتان تا ۹ مهرماه ۱۴۰۳ فرصت دارید با خواندن یک سوم کتاب تحکیم خانواده در نهج البلاغه  ( تنها ۲۰  صفحه) از جوایز بخش دانشگاهی بهرمند شوید

📅 و یا خواندن دو سوم کتاب تا ۲۰ آبان از جوایز مرحله استانی بهرمند شوید

📅 و با خواندن کل کتاب تا ۲۷ آذر از جوایز نفیس ملی بهرمند شوید
🌐سایت جشنواره: rasanahad.ir
دفتر نهاد رهبری علوم پزشکی خراسان شمالی

کتاب سیری در نهج البلاغه شهید مطهری.pdf

کتاب تحکیم خانواده در نهج البلاغه.pdf


فاقد نظر