به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، نشست صمیمی دانشجویان دستیاری با مسئولین دانشگاه و دانشکده پزشکی در محل اتاق جلسات این دانشکده برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این جلسه به ریاست دکتر میثم بابایی و به منظور هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات مختلف دانشجویان دوره دستیاری دانشکده پزشکی تشکیل شد.

  این جلسه که با حضور معاون اموزشی مقطع بالین،مدیر آموزش معاونت اموزشی، مدیر گروه آموزشی کودکان، مسئول اداره مشاوره و مسئول دانشجویی مدیریت دانشجویی دانشگاه برگزار گردید، در آن دانشجویان دوره دستیاری دانشکده پزشکی رودررو و بدون واسطه و در فضایی صمیمی به بیان مسائل و مشکلات آموزشی، رفاهی و... جاری در بیمارستانهای آموزشی پرداختند و از طرف مسئولین حاضر در جلسه قول پیگیری گرفتند.

خاطر نشان می شود که دانشکده پزشکی قصد دارد به منظور تعامل بیشتر با دانشجویان خود، سلسله نشستهایی را به تفکیک گروههای اموزشی و ورودیهای مختلف برنامه ریزی و اجرا نماید که این طرح با نشست دانشجویان دستیاری کلید خورد


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر