شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

 

 جشنواره آموزشی شهید مطهری که یکی از رویدادهای مهم آموزش علوم پزشکی است در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ اردبیهشت ماه به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب دانشگاهی و کشوری در حیطه های 

  ♦️تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

  ♦️یاددهی و یادگیری

  ♦️ارزشیابی آموزشی ( دانشجو، هیأت علمی و برنامه )

  ♦️مدیریت و رهبری آموزشی 

  ♦️یادگیری الکترونیکی

  ♦️طراحی و تولید محصولات آموزشی

برگزار می گردد.

اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان علاقمند می توانند در صورت نیاز به مشاوره، متن اولیه فرایندهای نوآورانه خود را حداکثر تا تاریخ 19 آبان ماه ۱۴۰۱ به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  ارائه نمایند. مهلت ارسال متن نهایی و مستندات تا 10 آذر ماه 1401 خواهد بود. شایان ذکر است فرآیندهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در سال‌های گذشته جزء فرآیندهای برتر دانشگاهی نبوده باشد، واجد ۶ معیار کلاسیک (اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش های مناسب، ارائه نتایج مهم، معرفی موثر برنامه (انتشار)، برخورد نقادانه)  بوده و کلیه ضمائم (فرم خلاصه فرآیند، فرم مشخصات همکاران، فرم تائیدیه با امضای ریاست دانشکده مربوطه و همچنین فایل پاور پوینت صداگذاری شده به مدت ۳ دقیقه حداکثر با حجم ۸ مگابایت برای معرفی فرآیند) در مستندات لحاظ شده باشد.

 


فاقد نظر