مسابقه كتابخواني به مناسبت هفته جوان

70 ١٢:٤١ ب.ظ

مركز بهداشت بجنورد درنظر دارد مسابقه كتابخواني به مناسبت هفته جوان برگزار نماید علاقمندان جهت شرکت  در این مسابقه کتاب و سوالات مسابقه را از فایل زیر دریافت و پاسخنامه ها تا تاريخ 20 / 1 / 1402 به واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس تحویل نمایند.

درهفته سلامت به برندگان مسابقه جوايز اهدا خواهد شد ؛ 


فاقد نظر