News RSS Feed fa-IR ١٤٠٢/٣/١١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به دانشکده پزشکی بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی گزارش تصویری برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91770/گزارش تصویری برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی در دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٣/٨ هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای داخلی وزارت بهداشت از بیمارستانهای آموزشی امام حسن و امام علی علیهم السلام بازدید کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91680/هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای داخلی وزارت بهداشت از بیمارستانهای آموزشی امام حسن و امام علی علیهم السلام بازدید کرد ١٤٠٢/٣/٦ گزارش تصویری تشییع دو هم وطن فداکار اسفراینی که پیکرشان را جهت تشریح به دانشکده پزشکی بجنورد اهدا کرده بودند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91631/گزارش تصویری تشییع دو هم وطن فداکار اسفراینی که پیکرشان را جهت تشریح به دانشکده پزشکی بجنورد اهدا کرده بودند ١٤٠٢/٣/٣ تشییع پیکر دو هم وطن فداکار اسفراینی بر روی دستان دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91630/تشییع پیکر دو هم وطن فداکار اسفراینی بر روی دستان دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٣/٣ بازدید هیئت ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای داخلی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91537/بازدید هیئت ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای داخلی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٣/١ چهل و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده پزشکی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91484/چهل و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده پزشکی برگزار شد. ١٤٠٢/٢/٣٠ اطلاع رسانی آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91314/اطلاع رسانی آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی ١٤٠٢/٢/٢٥ برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91301/برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٢/٢٥ کسب رتبه سوم کشوری در رشته حفظ سه جزء قرآن کریم در گروه دانشجویان توسط دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91295/کسب رتبه سوم کشوری در رشته حفظ سه جزء قرآن کریم در گروه دانشجویان توسط دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم خراسان شمالی ١٤٠٢/٢/٢٥ برگزاری نشست اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی با معاون آموزشی دانشگاه همزمان با هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/91106/برگزاری نشست اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی با معاون آموزشی دانشگاه همزمان با هفته آموزش ١٤٠٢/٢/١٩ پیام تبریک ریاست دانشکده پزشکی به مناسبت روز ماما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/90952/پیام تبریک ریاست دانشکده پزشکی به مناسبت روز ماما ١٤٠٢/٢/١٦ برگزاری جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/90974/برگزاری جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٢/١٦ گرامیداشت هفته سلامت در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/90856/گرامیداشت هفته سلامت در دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٢/١٣ پیام ریاست دانشکده پزشکی به اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی به مناسبت فرارسیدن روز استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/90683/پیام ریاست دانشکده پزشکی به اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی به مناسبت فرارسیدن روز استاد ١٤٠٢/٢/١١ نخستین رویداد رقابتی نوروتاک به همت انجمن علمی فلسفه و مغز دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/90544/نخستین رویداد رقابتی نوروتاک به همت انجمن علمی فلسفه و مغز دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٤٠٢/٢/١٠ اطلاع رسانی آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89931/اطلاع رسانی آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی ١٤٠٢/١/٢٢ معرفی اعضای جدید شورای صنفی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89917/معرفی اعضای جدید شورای صنفی دانشکده پزشکی ١٤٠٢/١/٢١ مسابقه كتابخواني به مناسبت هفته جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89180/مسابقه كتابخواني به مناسبت هفته جوان ١٤٠١/١٢/٢٠ پل ارتباطی مستقیم ریاست دانشگاه با دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89179/پل ارتباطی مستقیم ریاست دانشگاه با دانشجویان و کارکنان ١٤٠١/١٢/٢٠ دانش اموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی از دانشکده پزشکی بازدید کردند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89117/دانش اموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی از دانشکده پزشکی بازدید کردند ١٤٠١/١٢/١٦ گرامیداشت نیمه شعبان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89097/گرامیداشت نیمه شعبان در دانشکده پزشکی ١٤٠١/١٢/١٦ گزارش تصویری جشن روز جوان، جوانان دانشجو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89057/گزارش تصویری جشن روز جوان، جوانان دانشجو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠١/١٢/١٥ برگزاری جشن روز جوان و نیمه شعبان در دانشگاه (قابل توجه دانشجویان و همکاران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/89017/برگزاری جشن روز جوان و نیمه شعبان در دانشگاه (قابل توجه دانشجویان و همکاران) ١٤٠١/١٢/١٤ همايش ازدواج به هنگام ،آسان وپايدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88993/همايش ازدواج به هنگام ،آسان وپايدار ١٤٠١/١٢/١٣ فراخوان عضویت دانشجویان در کانونهای فرهنگی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88880/فراخوان عضویت دانشجویان در کانونهای فرهنگی دانشگاه ١٤٠١/١٢/٩ برگزاری همایش شوق مادری در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88806/برگزاری همایش شوق مادری در دانشکده پزشکی ١٤٠١/١٢/٦ رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88679/رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد. ١٤٠١/١٢/١ فرمها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88577/فرمها ١٤٠١/١١/٢٦ معرفی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88576/معرفی خوابگاههای دانشجویی ١٤٠١/١١/٢٦ آیین نامه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88578/آیین نامه ها ١٤٠١/١١/٢٦ معرفی استان، دانشگاه و دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88485/معرفی استان، دانشگاه و دانشکده ١٤٠١/١١/٢٤ سامانه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی (کلیک کنید) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88475/سامانه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی (کلیک کنید) ١٤٠١/١١/٢٤ طرح انديشه تمدن ساز آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88402/طرح انديشه تمدن ساز آغاز شد ١٤٠١/١١/٢٣ اولین روز حضور دانشجویان ورودی بهمن 1401 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88490/اولین روز حضور دانشجویان ورودی بهمن 1401 در دانشکده پزشکی ١٤٠١/١١/٢٣ ظرفیت ها، پتانسیل ها، تجهیزات و فضاهای آموزشی،پژوهشی، رفاهی و فرهنگی دانشکده مورد ارزیابی قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88347/ظرفیت ها، پتانسیل ها، تجهیزات و فضاهای آموزشی،پژوهشی، رفاهی و فرهنگی دانشکده مورد ارزیابی قرار گرفت ١٤٠١/١١/١٩ فیلم دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88181/فیلم دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خراسان شمالی ١٤٠١/١١/١٦ حال و هوای دانشجویان دانشگاه در ایام امتحانات پایان ترم(فیلم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88180/حال و هوای دانشجویان دانشگاه در ایام امتحانات پایان ترم(فیلم) ١٤٠١/١١/١٦ ثبت نام اینترنتی وام تحصیلی دانشجویان شروع شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88142/ثبت نام اینترنتی وام تحصیلی دانشجویان شروع شد ١٤٠١/١١/١٣ گرامیداشت دهه فجر در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88139/گرامیداشت دهه فجر در دانشکده پزشکی ١٤٠١/١١/١٣ چهل و ششمین آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده پزشکی بجنورد برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88138/چهل و ششمین آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده پزشکی بجنورد برگزار شد. ١٤٠١/١١/١٣ ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/88067/ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی آغاز شد ١٤٠١/١١/١١ اساتید مشاور دانشکده پزشکی معرفی شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/87916/اساتید مشاور دانشکده پزشکی معرفی شدند ١٤٠١/١١/٤ آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه در ترم جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/87672/آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه در ترم جدید ١٤٠١/١٠/٢١ اطلاعیه اعلام وضعیت برنامه های آموزشی و امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/87632/اطلاعیه اعلام وضعیت برنامه های آموزشی و امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده پزشکی ١٤٠١/١٠/١٩ برگزاري كارگاه حضوري مهارت ارتباط با دانشجو ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/87234/برگزاري كارگاه حضوري مهارت ارتباط با دانشجو ویژه اعضای هیئت علمی ١٤٠١/١٠/٧ برگزاری نشست مشترک مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین دانشگاه آزاد بجنورد با حضور دکتر محمد پاک مهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/87152/برگزاری نشست مشترک مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین دانشگاه آزاد بجنورد با حضور دکتر محمد پاک مهر در نشست مشترک مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مسئولین دانشگاه آزاد بجنورد بر همکاری فی مابین به منظور راه اندازی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تاکید شد. ١٤٠١/١٠/٤ گرامیداشت آیین نکوی یلدای ایرانی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/87083/گرامیداشت آیین نکوی یلدای ایرانی در دانشکده پزشکی ١٤٠١/٩/٣٠ گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مورد فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86847/گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مورد فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان ١٤٠١/٩/٢٦ راه اندازی اتاق مشاوره دانشجویان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86759/راه اندازی اتاق مشاوره دانشجویان در دانشکده پزشکی ١٤٠١/٩/٢٢ كارگاه اموزش پزشكي مبتني بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86524/كارگاه اموزش پزشكي مبتني بر شواهد ١٤٠١/٩/١٥ گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده پزشکی. ریاست دانشکده پزشکی پیام تبریک فرستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86522/گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده پزشکی. ریاست دانشکده پزشکی پیام تبریک فرستاد ١٤٠١/٩/١٥ برنامه‌های روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تشریح شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86380/برنامه‌های روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تشریح شد ١٤٠١/٩/١٢ گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86313/گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار در دانشکده پزشکی ١٤٠١/٩/٩ ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان.ریاست دانشکده پزشکی پیام تبریک فرستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/86041/۲ عضو هیئت علمی دانشگاه در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان.ریاست دانشکده پزشکی پیام تبریک فرستاد ١٤٠١/٩/١ ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی. ریاست دانشکده پزشکی پیام تبریک داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85780/ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی. ریاست دانشکده پزشکی پیام تبریک داد ١٤٠١/٨/٢٤ آیین نامه داخلی جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85756/آیین نامه داخلی جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان ١٤٠١/٨/٢٣ آيين نامه انضباطي محيط‌هاي دانشگاهي در حوزه عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85755/آيين نامه انضباطي محيط‌هاي دانشگاهي در حوزه عفاف و حجاب ١٤٠١/٨/٢٣ آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85754/آیین نامه کانونهای فرهنگی ١٤٠١/٨/٢٣ بررسی ضوابط و مقررات پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های مطرح دنیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85753/بررسی ضوابط و مقررات پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های مطرح دنیا ١٤٠١/٨/٢٣ شيوه نامه « فعاليت هاي جهادي دانشگاهيان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85752/شيوه نامه « فعاليت هاي جهادي دانشگاهيان ١٤٠١/٨/٢٣ آئین نامه کرسی آزاد اندیشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85751/آئین نامه کرسی آزاد اندیشی ١٤٠١/٨/٢٣ آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85750/آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای ١٤٠١/٨/٢٣ دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها.docx دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85749/دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها.docx ١٤٠١/٨/٢٣ دستوالعمل اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85748/دستوالعمل اخلاق حرفه ای ١٤٠١/٨/٢٣ آئین نامه بهره مندی از فعالیتهای دانشجویی(کار دانشجویی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85747/آئین نامه بهره مندی از فعالیتهای دانشجویی(کار دانشجویی) ١٤٠١/٨/٢٣ آئین نامه وام بنیاد علوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85746/آئین نامه وام بنیاد علوی ١٤٠١/٨/٢٣ آئین نامه اعطای کمک های خاص به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85745/آئین نامه اعطای کمک های خاص به دانشجویان ١٤٠١/٨/٢٣ آیین نامه تسهیلات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85744/آیین نامه تسهیلات دانشجویی ١٤٠١/٨/٢٣ آئین نامه شورای صنفی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85741/آئین نامه شورای صنفی. ١٤٠١/٨/٢٣ فرمهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85740/فرمهای انجمن های علمی دانشجویی ١٤٠١/٨/٢٣ فرم انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85739/فرم انتخاب دانشجوی نمونه ١٤٠١/٨/٢٣ فرم درخواست نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85738/فرم درخواست نشریات دانشجویی ١٤٠١/٨/٢٣ فرم خام پیشنهاد نامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85737/فرم خام پیشنهاد نامه پژوهشی ١٤٠١/٨/٢٣ فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85736/فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته ١٤٠١/٨/٢٣ درخواست انتقال موقت_مهمان_. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85735/درخواست انتقال موقت_مهمان_. ١٤٠١/٨/٢٣ فرم درخواست انتقال دائم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85734/فرم درخواست انتقال دائم ١٤٠١/٨/٢٣ درخواست انصراف از تحصیل. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85733/درخواست انصراف از تحصیل. ١٤٠١/٨/٢٣ فرم وام شهریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85726/فرم وام شهریه ١٤٠١/٨/٢٣ فرم تعهد محضری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85725/فرم تعهد محضری ١٤٠١/٨/٢٣ فرم درخواست وام ضروری.pdf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical.nkums.ac.ir/Content/85723/فرم درخواست وام ضروری.pdf ١٤٠١/٨/٢٣