1

چهارشنبه ٢٩ شهریور ١٤٠٢ 18 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 95

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 95
4

سه شنبه ٧ شهریور ١٤٠٢ 29 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

دکتر سونیا فتحی

مسئول EDC دانشکده
5

چهارشنبه ٣ خرداد ١٤٠٢ 41 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

تشییع پیکر دو هم وطن اسفراینی توسط مسئولین،اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده پزشکی

تشییع پیکر دو هم وطن اسفراینی توسط مسئولین،اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده پزشکی