پیرو تاكيدات مقام معظم رهبري بر جواني جمعيّت و تلاش براي افزايش نسل و جوان شدن نيروي انساني كشور و حمايت از خانواده، آموزش مداوم  دانشگاه در نظر دارد . و بينار با عنوان هاي " فرزندآو ري و جواني جمعيت ، پيشگيري و درمان نا باروري "  به صورت مجازي برگزار نمايد.


فاقد نظر