ریاست دانشکده

2532

دکتر میثم بابایی

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی
استادیار گروه کودکان
سوابق:
شروع خدمت: 1396
عضو هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان کشور
ریاست دانشکده پزشکی بجنورد
نماینده تام الاختیار کمیته مرگ میر کودکان زیر 5 سال در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مشاور ژنتیک بهزیستی استان خراسان شمالی
ریاست بخش picu بیمارستان امام رضا (ع)

ایمیل سازمانی: Medical-uni@nkums.ac.ir

شماره تماس دفتر : 05831513001

رزومه علمی و آموزشی(cv)

شرح وظایف ریاست دانشکده پزشکی

فرم رضایت سنجی از ریاست دانشکده پزشکی


مطالب مرتبط :از مجموع 47 رأی

فاقد نظر