ارتباط با ما

1834

شماره های تماس:

دفتر ریاست: 08531513001

فکس:05831513014

کد پستی: 9453155166

پست الکترونیک: education@nkums.ac.ir

آدرس: بلوار شهدای ارکان(جاده ارکان) پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ضلع شمالی بیمارستان امام حسن (ع)

شماره تماس های همکاران واحدها

 از مجموع 14 رأی

فاقد نظر