برای دسترسی به فرآیندهای آموزشی کلیک کنید

565

* فرآیند بررسی سنوات 5 سال اول تحصیل.docx

* فرآیند بررسی سنوات 5 سال دوم تحصیل.docx

* فرآیند تنظیم برنامه کلاسی.docx

* فرآیند روتشین بندی و انتخاب واحد.docx

 * فرایند بروز رسانی سایت.docx

* فرایند تطبیق واحد دانشجویان انتقالی خارج از کشور.

* فرایندتطبیق واحددروس گذرانیده دررشته قبلی دانشجویان

* فرایند شرکت در آزمون علوم پایه.docx

 * فرآیند تفاهم نامه های آموزشی  .pdf

* فرآینداعلام بازه زمانی انتخاب واحد به دانشجویان از طریق برد آموزشی وسایت دانشکده.docx

* فرآیندبرنامه ریزی آزمون های پایان ترم.docx

*فرآیند برنامه ریزی نیمسال تحصیلی.docx

* فرآیند نقل و انتقالات دانشجویان به سایر دانشگاه ها.

* فرآیند پذیرش دانشجوی خارجی.docx

* فرایند تخصیص یوزر کاربری دانشگاه.docx

* فرآیند مرخصی تحصیلی.docx

*فرآیند پیشنهاد درخصوص بازنگری تقویم آموزشی دانشگاه

* فرآیند استعلام نمرات دانشجویان مهمان.docx

* فرآیند انتخاب واحد مرحله فیزیوپاتولوژی.docx

* فرآیند ثبت دروس.docx

* فرآیند نقل و انتقالات دانشجویان به سایر دانشگاه ها.docx

* فرآیند گزارش دهی پایان نیمسال.docx
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر