دکتر میثم بابایی

646
 
دکتر میثم بابایی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

سوابق:
شروع خدمت :1396
عضو هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان کشور
ریاست دانشکده پزشکی بجنورد
نماینده تام الاختیار کمیته مرگ میر کودکان زیر 5 سال در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مشاور ژنتیک بهزیستی استان خراسان شمالی
ریاست بخش picu بیمارستان امام رضا (ع)
 

ایمیل سازمانی: Medical-uni@nkums.ac.ir

شماره تماس دفتر : 05831513001

رزومه علمی و آموزشی(cv)

فرم رضایت سنجی از ریاست دانشکده پزشکی

شرح وظایف سرپرست دانشکده

1.    ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن فضاي تعامل بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده.
2.    ابلاغ و اجراي كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس و معاون آموزشي دانشگاه.
3.    ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي ،اداري و مالي و فرهنگي دانشكده از طريق تعامل با معاونين دانشگاه.
4.    نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيات علمي دانشكده و گزارش منظم به معاون آموزشي دانشگاه.
5.    ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به معاون آموزشي دانشگاه.
6.    پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده.
7.    نظارت بر فرايند آموزشي دانشجويان براساس كوريكولوم هاي ابلاغي و سعي در رفع مشكلات از طريق تعامل با معاون آموزشي دانشگاه.
8.    همكاري و تعامل با دبيرخانه طرح تحول و نوآوري آموزش در جهت سياست هاي طرح تحول و ايفاي نقش لازم در كارگروههاي مربوطه.

 
از مجموع 13 رأی

فاقد نظر