معرفی مسئولین

157

معرفی ریاست، معاونین و مسئولین واحدهای دانشکده پزشکیدکتر میثم بابایی

ریاست دانشکده

دکتر رضا سالاری نیا

معاون آموزشی مقطع علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر رسول نیکدل مکی

معاون آموزشی مقطع بالین

دکتر زکیه کشاورزی

معاون پژوهشی

فاطمه گریوانی

دبير حق التدريس و كارشناس ترفيع پايه

مصطفی نبوی

مسئول امور عمومی

حمیدرضا پیمان

مسئول روابط عمومی و امور دانشجویی و فرهنگی

هادی حسن زاده

مسئول واحد حراست

علی روحی زاده

مسئول دفتر

دکتر سونیا فتحی

مسئول EDC دانشکده
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر