دکتر رضا سالاری نیا

489

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا سالاری نیا

استادیار،متخصص بیوتکنولوژی پزشکی( زیست فناوری پزشکی)

پست الکترونیک :rezasalarinia@gmail.com

فرم رضایتمندی از معاونت آموزشی علوم پایه

شماره تماس:05831513003


سوابق:

سنوات:7 سال

مدیر آزمایشگاه مرکزی معاونت تحقیقات از سال 97 تاکنون

مسئول EDO دانشکده پزشکی 1398 الی13400

معاون اموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی از سال 1403 تا کنون


شرح وظایف:

-سرپرستي و نظارت بر فعاليت هاي واحد آموزش و كارشناسان مربوطه

-نظارت بر برنامه ريزي آموزشي مرتبط با دوره هاي علوم پايه و تحصيلات تكميلي

-نظارت دقيق در اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي مرتبط با دوره هاي علوم پايه پزشكي،و  رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پزشكي- نظارت بر عملكرد دفتر EDO دانشكده پزشكي

-پيگيري و نظارت بر ارزيابي كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي  اعضاي هيئت علمي علوم پايه  و تحصيلات تكميلي ارائه  بازخورد لازم به ايشان و گروه مربوطه

-عضويت در شوراي اموزشي دانشكده پزشكي، كميته برنامه ريزي درسي، كميته ارتقاي اعضاي هيئت علمي، كميته ترفيع پايه و كميته اعتبار بخشي دانشكده

-مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه آموزش علوم پايه و تحصيلات تكميلي
از مجموع 9 رأی

فاقد نظر