حمیدرضا پیمان

311

مسئول واحد فرهنگی و امور دانشجويي دانشكده پزشكي

حميدرضاپيمان

كارشناسي فلسفه و كلام اسلامي

پست الکترونیک: h.reza.payman@nkums.ac.ir

058-31513020   : تلفن تماس

فرم نیاز سنجی مسئول واحد


شرح وظايف مسئول  امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده

1.    برنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ اسلامي و اعتلاي اخلاق و معنويت در محيط دانشگاه
2.    ايجاد بستر مناسب جهت شناسايي رشد و شكوفايي استعدادها و توانايي دانشجويان در زمينه امور فرهنگي،هنري و اجتماعي
3.    برگزاري اردوهاي علمي ،آموزشي،سياحتي ،زيارتي ،همايش هاي فرهنگي و سمينارهاي علمي و نظاير آن
4.    تنظيم برنامه هاي سالانه و پيشنهاد نيازها
5.    تهيه نشريات علمي،فرهنگي و ادبي
6.    برنامه ريزي براي جشن فارغ التحصيلي
7.    ارتقاء ميزان مشاركت و همكاري دانشجويان در سياستگذاري، برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي هنري و اجتماعي
8.    انجام امور مربوطه به تبليغات

9.    نظارت بر حسن انجام امور مربوط به اياب و ذهاب، خوابگاه، وام ها و ساير خدمات رفاهي

10.    اجراي فرآيندهاي مربوط به اخذ وام ضروري و كار دانشجويي
12.    نظارت بر حسن انجام امور مربوط به اياب و ذهاب، خوابگاه، وام ها و ساير خدمات رفاهي
13.    بررسي و رسيدگي به درخواست هاي كانون، نهادها و تشكل هاي دانشجويي
14.    تهيه و نظارت بر امور نشريات، ويژه نامه و پمفلت دانشجويان
15.    برقراري ارتباط مستقيم با معاونت آموزشي و مديريت امور دانشجويي فرهنگي و پيگيري درخواست هاي دانشجويان
16.    وساير امور محوله از سوي مقام مافوق


شرح وظایف روابط عمومی دانشکده پزشکی

  1. تهيه گزارش و عكس و فيلم از مراسم و رويدادهاي مختلف در دانشكده و اطلاع رساني به مخاطبين به روش مناسب  .
  2. انعكاس اخبار و فعاليت هاي دانشكده در كوتاهترين زمان ممكن از طريق سايت دانشگاه و دانشكده
  3. اطلاع رساني سمينارها، جشنواره ها، جلسات و غيره از طريق برد دانشكده
  4. اطلاع رساني فعاليت هاي شاخص دانشكده از طريق رسانه هاي خبري استان
  5. بازتاب فعاليت هاي دانشكده به مسئولين ذي ربط به طرق مقتضي
  6. ايجاد تمهيدات لازم جهت ارتباط بيشتر دانشجويان با مدير يا مديران دستگاه
  7. برگزاري نشست سرپرست و دیگر مسئولین دانشکده با دانشجويان
  8. بررسي ميزان رضايت مندي مراجعين از واحدهاي مختلف از طريق صندوق انتقادات و پیشنهادات

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر