هادی حسن زاده

295

کارشناسی حسابداری

شماره تماس 05831513006

 

فرم رضایت سنجی از مسئول واحد


شرح وظایف:

1.    حفاظت از اطلاعات پرسنلی ، اماکن و محیط های تحت پوشش به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی
2.    ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به ریاست دانشکده
3.    تشکیل پرونده حفاظت پرسنل و ایجاد بایگانی محرمانه مربوطه
4.    ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی
5.    ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت حفاظت پرسنل
6.    اعلام نظر در مورد صلاحیت افراد در خصوص آنان و انتصاب به پست های حساس و همچنین مسافرت های خارج از کشور
7.    ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط
8.    نظارت بر کنترل تردد کارکنان و مراجعات به تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده
9.    شناسایی عناصر متعدد و تلاش در جهت رشد و ایفای آنان در محیط
10.    کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط
11.    انجام ماموریت های محوله از سوی مراجع ذیصلاح

 

 
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر